Danh sách đại lý, hệ thống phân phối tại Hà Tĩnh

Cách 1: Mua tại nhà thuốc gần nhà bạn theo các địa chỉ dưới đây:
Quận/ Huyện Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Cẩm Xuyên Chợ Cẩm Xuyên QT - Đặng thị Hằng 979,135,924
Cẩm Xuyên Chợ Cẩm Xuyên QT - Trần Phương Lý 973,414,110
Cẩm Xuyên Chợ Cẩm Xuyên QT - Anhs Dương 1,699,914,324
Cẩm Xuyên Huyện Cẩm Nhượng QT - Nguyễn thị Mai 979,607,355
Cẩm Xuyên Huyện Cẩm Nhượng QT - Nguyễn thị Hương 984,226,705
Cẩm Xuyên Huyện Cẩm Nhượng QT - Nguyễn thị Hạnh 1,205,294,462
Cẩm Xuyên Thạch Hội QT - Lê thị Hợi 979,162,975
Cẩm Xuyên Huyện Cẩm Lộc QT - Nhuyễn thị Thủy 987,127,748
Cẩm Xuyên Huyên Cẩm Lộc QT - Đậu thị Sương 975,933,469
Cẩm Xuyên Thạch Điền QT - Nguyễn thị Tuyết 916,095,218
Thành Phố 86- Hải Thượng QT - Nguyễn thị Nhi 913,761,898
Thành Phố 94 - Hải Thượng QT - Nguyễn thị HUYỀN Nga 984,263,553
Thành Phố 108 - Hải Thượng QT -Nguyễn thị Năm 977,755,858
Thành Phố Lý Tự Trọng QT - Trần thị hà Xuyên 943,243,718
Thành Phố 223 - Nguyễn công Trứ QT - Trương vũ Hiệp 904,277,477
Lộc Hà Bình Lộc QT - Lê Ngọc Hiệp 978,707,273
Thạch Mỹ Thạch Mỹ QT - Phạm hồng Loan 982,348,099
Thạch Văn Thạch Văn - Thạch Hà QT - Nguyễn thị Vân 972,734,908
Thạch Trung Thạch Trung QT - Dương thị Thuận 975,058,995
Thành Phố 153A - Nguyễn công Trứ QT - Chị Thủy 976,555,892
Kỳ Anh Phường Sông Trí QT - Hồng nhật Tiến 1,679,956,753
Kỳ Anh Phường Sông Trí QT- Dương ngọc Bình 985,099,879
Kỳ Anh Phường Sông Trí QT - Mai thị Yến 977,337,335
Kỳ Anh Phường Sông Trí QT - Dđoàn thị Nga 1,633,498,508
Kỳ Anh Phường Sông Trí QT - Đô tuyết Nhung 963,501,789
Kỳ Anh Kỳ Thinh QT - Nguyễn thị Soa 1,686,106,487
Kỳ Anh Kỳ Lợi QT - Hoàng thị Hiền 1,672,836,837
Kỳ Anh Kỳ Khang QT- Phạm thị lợi 982,392,159
Kỳ Anh Chọ Kỳ Anh QT - Long Lĩnh 969,122,689
Kỳ Anh Chợ ky Anh QT - Cẩm Anh 982,775,478
Huyện Hương Khê Khối - 2- TT Hương Khê QT - Đinh thị Thùy 985,877,259
Huyện Hương Khê Khối -8 TT Hương Khê QT - Nhuyễn thị Hương 978,475,328
Huyện Hương Khê Khối - 2 -TT Hương Khê QT - Nguyễn thị Thu 1,692,038,922
Huyện Hương Khê Khối -6 - TT Hương Khê QT - Võ thị Hoa 977,546,551
Huyện Hương Khê Chọ - Hương Khê QT - Đặng Mai 987,323,187
Huyện Hương Khê Chợ - Hương Khê QT - Nguyễn thị Phúc 1,676,559,818
Huyện Hương Khê Khối - 5 - TT Hương Khê QT - Võ thị lệ Quyên 987,796,791
Huyện Hương Khê Khối - 10 TT Hương Khê QT -Nguyễn thị Danh 904,949,838
Huyện Hương Khê Khối - 10 TT Hương Khê QT - Trần thị thanh Hà 1,697,835,455
Huyện Hương Khê Khối - 2- TT Hương Khê QT - Hoồng Dược 1,276,744,353
TP Hà Tĩnh Số 28-Nguyễn Công Trứ - TP Hà Tĩnh Ngô Thị Bảo Ngọc 0984.642.112
TP Hà Tĩnh Số 25-Đặng Dung-TP Hà Tĩnh Trần Thị Thanh Tuyết 01685.116.187
TP Hà Tĩnh P.Đại Nài-TP Hà Tĩnh Phan Thị Việt 0977.923.485
TP Hà Tĩnh Số 120,Nguyễn Biểu,TP Hà Tĩnh Trần Thị Thảo 0989.488.640
TP Hà Tĩnh Số 45,Hải Thượng Lãn Ông,TP Hà Tĩnh Uông Thị Phương Dung 0979.803.487
TP Hà Tĩnh Số 30,Phan Đình Giót,TP Hà Tĩnh Nhà Thuốc Số 23 0963.047.541
TP Hà Tĩnh Số 80,Nguyễn Biểu,TP Hà Tĩnh Lê Thị Quỳnh Nga 0975.398.199
TP Hà Tĩnh Số 31,Phan Đình Giót,TP Hà Tĩnh Phạm Thị Hồng 0910.592.286
TP Hà Tĩnh Số 167,Hà Huy Tập,TP Hà Tinh Nguyễn Thị Ngân Hà  
TP Hà Tĩnh Số 167,Hà Huy Tập,TP Hà Tinh Nguyễn Thị Hằng 0988.417.888
Thạch Hà Cổng BV Thạch Hà - Hà Tĩnh Lê Thị Thủy Hà 0912.052.077
Thạch Hà Cổng BV Thạch Hà - Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thu 0912.486.595
Thạch Hà Thạch Long-Thạch Hà-Hà Tĩnh Vương Thị Tú 0989.863.362
Thạch Hà Chợ rú - Thạch Long - Thạch Hà - HT Trần Thị Vân 0983.990.177
Thạch Hà Ba Giang - Phù Việt - TH - TH Nguyễn Thị Hải 0982.620.589
Thạch Hà Thạch Kênh - Thạch Hà - HT Nguyễn Thị Hà 01685.030.504
Thạch Hà Thạch Thanh - Thạch Hà - HT Phan Thị Thắm  
Thạch Hà Thạch Kênh - Thạch Hà - HT Trần Thị Quỳnh 0911.082.172
Thạch Hà Thạch minh - Thạch hà - Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nga 0972 205 958
Thạch Hà TT Thạch Hà - Hà Tĩnh Phan Thị Thanh 0986 919 286
Can Lộc TT Can Lộc - Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thảo 0948.030.345
Can Lộc TT Can Lộc - Hà Tĩnh Nguyễn Thùy Trang 01688.909.757
Can Lộc Trung Tâm Dược Can Lộc-Hà Tĩnh Mai Thị Hoa 0972.358.168
Can Lộc Trung Tâm Dược Can Lộc-Hà Tĩnh Phạm Thị Hải Yến 0982.123.817
Can Lộc TT Can Lộc - Hà Tĩnh Trần Thị Thanh Mai 0912.667.525
Can Lộc Trung Tâm Dược Can Lộc-Hà Tĩnh Trần Thị Song 0932.251.536
Can Lộc TT Can Lộc - Hà Tĩnh Trần Thị Cẩm Tú , 0982.986.155
Can Lộc TT Can Lộc - Hà Tĩnh Bùi Xuân Tân 0979.944.698
Can Lộc Khánh Lộc - Can Lộc - HT Nguyễn Thị Doãn 01656.069.474
Can Lộc Chợ TT Can Lộc - Hà Tĩnh Võ Thị Hoa 01263.173.799
Hồng Lĩnh Chợ Hồng Lĩnh - HT Trương Thị Thanh Hải 0976.367.077
Hồng Lĩnh Chợ Hồng Lĩnh - HT Đồng Thị Diệu Khuê 0985.238.339
Hồng Lĩnh Chợ Hồng Lĩnh - HT Nguyễn Thị Thanh Cảnh 0912.136.701
Hồng Lĩnh Chợ Hồng Sơn-TX Hồng Lĩnh Nguyễn Thị Phượng 01279.444.299
Hồng Lĩnh TX Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh Hoàng Trọng Bích 1,698,508,821
Hồng Lĩnh TX Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh Trần Thị Tuyết 0986.873.444
Hồng Lĩnh Cổng BV TX Hồng Lĩnh - HT Nguyễn Thị Hải Lý 01699.559.186
Hồng Lĩnh TX Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh Nguyễn Thị Phương 0982.594.950
Hồng Lĩnh TX Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh Trần Thị Hồng 01296.703.007
Hồng Lĩnh TX Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh HOÀNG THỊ LỆ AN 0168.270.002
Hồng Lĩnh TX Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh Trương Thị Lý 0982.235.448
Nghi Xuân TT Xuân An-Nghi Xuân PHẠM THI SEN 0393.822.390
Nghi Xuân TT Xuân An-Nghi Xuân PHẠM THỊ TUYẾT MAI 0943.175.227
Nghi Xuân TT Xuân An-Nghi Xuân NGUYỄN THỊ YẾN 0987.279.396
Nghi Xuân TT Xuân An-Nghi Xuân TRẦN THỊ THANH DUNG 0904.828.919
Nghi Xuân TT Xuân An-Nghi Xuân Thân Thị Bé 0975.150.908
Nghi Xuân Cổng BV Nghi xuân - Hà Tĩnh Đậu Thị Quảng 01655.731.898
Nghi Xuân Xuân Song - Nghi Xuân - HT Chu Thị Thảo Cẩm 01652.216.545
Nghi Xuân Xuân Song - Nghi Xuân - HT PHAN THỊ TỐ TRINH 0976.555.356
Nghi Xuân Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh NGUYỄN THỊ ANH THƠ 0984.766.459
Nghi Xuân Xuân Hoa -Nghi Xuân - HT Nguyễn Thị Trà Giang 0966.061.887
Đức Thọ TT Đức Thọ - Hà Tĩnh LÊ THỊ KIM CHUNG 0936.150.817
Đức Thọ TT Đức Thọ - Hà Tĩnh TRẦN THỊ HẰNG 01682.955.028
Đức Thọ TT Đức Thọ - Hà Tĩnh LÊ THỊ TÂM 0945.270.475
Đức Thọ TT Đức Thọ - Hà Tĩnh TRẦN THỊ THƯỞNG 0972.327.673
Đức Thọ TT Đức Thọ - Hà Tĩnh Trần Thúy Hằng 0988.624.977
Đức Thọ Chợ Bộng-Vũ Quang Phạm Thị Hồng Hà:  
Đức Thọ Chợ hôm - TT Đức Thọ - HT Mai Thị Huyền 0943.327.174
Đức Thọ Chợ hôm - TT Đức Thọ - HT TRần THị Hồng 0988.674.263
Đức Thọ Chợ hôm - TT Đức Thọ - HT Phan Thị Hồng Ngọc 0973 779 362
Đức Thọ Đức Lạc -Đức Thọ -Hà Tĩnh HOÀNG THỊ HIỀN 0984.816.255
Hương Sơn Chợ Nầm - Sơn Châu - Hương Sơn - HT Phan Thị Bích 0936.150.208
Hương Sơn TT Tây Sơn - Hương Sơn - Hà Tĩnh Lê Văn Phùng 0916.450.040
Hương Sơn TT Phố Châu - Hương Sơn - Hà Tĩnh Lê Đức Phúc 0393.875.355
Hương Sơn TT Phố Châu - Hương Sơn - Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thương Hiền 0989.346.566
Hương Sơn TT Phố Châu - Hương Sơn - Hà Tĩnh Dương Thị Châu 01669.389.708
Hương Sơn TT Phố Châu - Hương Sơn - Hà Tĩnh Trần Thị Nghiên 0916.013.575
Hương Sơn TT Phố Châu - Hương Sơn - Hà Tĩnh Nguyễn Thị Sen 0982.875.492
Hương Sơn TT Tây Sơn - Hương Sơn - Hà Tĩnh Lê Thị Hoan 0973.110.995
Hương Sơn TT Tây Sơn - Hương Sơn - Hà Tĩnh Lê Thương 0936.091.988
Hương Sơn Chợ TT Phố Châu-Hương Sơn Nguyễn Thị Hoài 01687.107.237
Hương Sơn Chợ TT Phố Châu-Hương Sơn Lê Thị Nguyệt 01666.927.549

Nếu không tìm được nhà thuốc gần nhà, bạn có thể đặt mua online hoặc liên hệ trực tiếp để được Trình dược viên giao hàng nhé

Cách 2: Đặt hàng online - Giao hàng, thu tiền tại nhà.

Mua Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VinaGout

giao hàng tại nhà

Bấm để mua
Cách 3 Gọi trực tiếp đến tổng đài (miễn phí cước) 0941 755 225 - 0941 985 225 để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng.
 HỎI ĐÁP CHUYÊN GIA

Yêu cầu đang được gửi đi