Danh sách đại lý, hệ thống phân phối tại Phú Yên

Cách 1: Mua tại nhà thuốc gần nhà bạn theo các địa chỉ dưới đây:
Quận/ Huyện Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
Thành phố Tuy Hòa 158 -Trần Hưng Đạo, Thành Phố Tuy Hòa-Phú Yên Nhà Thuốc Trần Hưng Đạo 2573823951
Thành phố Tuy Hòa 63- Trần Hưng Đạo, Thành Phố Tuy Hòa -Phú Yên Nhà Thuốc Đông Hưng 2573823532
Thành phố Tuy Hòa 136 -Lê Thánh Tôn, Thành Phố Tuy Hòa-Phú Yên Nhà Thuốc Thu Hà 2573824192
Thành phố Tuy Hòa 144 -Lê Thánh Tôn, Thành Phố Tuy Hòa-Phú Yên Nhà Thuốc Bắc Hiệp Hưng 2573823694
Thành phố Tuy Hòa 48A -Lê Lợi, Thành Phố Tuy Hòa-Phú Yên Nhà Thuốc Hòa Bình 2573825098
Thành phố Tuy Hòa 49- Nguyễn Trãi, Thành Phố Tuy Hòa-Phú Yên Nhà Thuốc Hiệp Hưng Phát 911361068
Thành phố Tuy Hòa 26 -Lê Thành Phương, Thành Phố Tuy Hòa-Phú Yên Nhà Thuốc Thành Đạt 2573828009
Thành phố Tuy Hòa 387 -Lê Lợi, Thành Phô Tuy Hòa-Phú Yên Nhà Thuốc Thạnh Phát 2573825138
Thành phố Tuy Hòa 239- Lê Lợi, Thành Phố Tuy Hòa-Phú Yên Nhà Thuốc Ngọc Ái 2573823941
Thành phố Tuy Hòa 235- Nguyễn Huệ, Thành Phố Tuy Hòa-Phú Yên Nhà Thuốc Hồng Phúc 2573824448
Thành phố Tuy Hòa 104- Nguyễn Huệ, Thành Phố Tuy Hòa-Phú Yên Nhà Thuốc Thu Phượng 2573825271
Thành phố Tuy Hòa 46- Nguyễn Công Trứ, Thành Phố Tuy Hòa-Phú Yên Nhà Thuốc Tân Tiến 916397376
Thành phố Tuy Hòa 115 -Trần Hưng Đạo, Thành Phố Tuy Hòa-Phú Yên Nhà Thuốc Nhật Tân 2573823969
Thành phố Tuy Hòa 02- Phan Bội Châu, Thành Phố Tuy Hòa-Phú Yên Nhà Thuốc Phương Anh 2573601927
Thành phố Tuy Hòa 434- Nguyễn Văn Linh-Phú Lâm-Thành Phố Tuy Hòa-Phú Yên Quầy Thuốc Nhật Quang 988855595
Thành phố Tuy Hòa 344 -Nguyễn Văn Linh, Phú Lâm, Thành Phố Tuy Hòa -Phú Yên Nhà Thuốc Nhật Thành 1663588971
Thành phố Tuy Hòa 437 -Nguyễn Văn Linh, Phú lâm-Phú Yên Hiệu Thuốc Bắc Phước Hưng 935642399
Thành phố Tuy Hòa Khu Phố1 Trần Rếnh-F Phú Lâm- TP Tuy Hòa-Phú Yên Nhà Thuốc Tường Vi 2576518058
Huyện Tây Hòa Chợ Nông Trường, Sơn Thành Tây, Tây Hòa-Phú Yên Đại Lý Minh Hoàng 2573596671
Huyện Tây Hòa Sơn Thành Tây, Tây Hòa-Phú Yên Đại Lý Nghĩa Liễu 1677790482
Huyện Tây Hòa Hòa Tân Tây-Tây Hòa-Phú Yên Đại Lý Thanh Hóa 2573526006
Huyện Tây Hòa Lạc điền, Sơn Thành Đông, Tây Hòa-Phú Yên Đại Lý Phạm Nhật Quyên 977582504
Huyện Tây Hòa Phú Thứ Hòa Bình 2, Tây Hòa-Phú Yên Đại Lý Thuận Nhanh 987356256
Huyện Tây Hòa Phú Thứ Hòa Bình 2, Tây Hòa-Phú Yên Quầy Thuốc Lê Thị Xem 2573578129
Huyện Tây Hòa Thị Trấn Phú Thứ, Tây Hòa-Phú Yên Đại Lý Ngọc Dẩm 2573578142
Huyện Tây Hòa Thị Trấn Phú Thứ, Tây Hòa-Phú Yên Nhà Thuốc Đông Y Đồng Xanh 2576521983
Huyện Tây Hòa Xã Hòa Hòa Mỹ Tây, Tây Hòa-Phú Yên Đai Lý Ngọc Ngọc Thắm 911359015
Huyện Tây Hòa Chợ Phú Nhiêu, Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa-Phú Yên Đại Lý Thanh Tâm 1685044168
Huyện Tây Hòa Phú Nhiêu, Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa-Phú Yên Nhà Thuốc Đông Y Ngô Đình Hiên 2573581040
Huyện Đông Hòa Xã Hòa Vinh, Đông Hòa-Phú Yên Quầy Thuốc Ngọc Thạch 2573531913
Huyện Đông Hòa Thôn Lộc Đông, Hòa Thành, Đông Hòa-Phú Yên Đại Lý Ái Linh 2573569519
Huyện Đông Hòa Đa Ngư, Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa-Phú Yên Đại Lý Mỹ Lệ 1649765289
Huyện Đông Hòa Khu phố Phú Hiệp 3, Đông Hòa-Phú Yên Quầy Thuốc Phú Hiệp 963245326
Huyện Đông Hòa Xã Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa-Phú Yên Nhà Thuốc Đông Y Tuyền Sanh 932551668
Huyện Đông Hòa Chợ Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa-Phú Yên Đại Lý Lập Trâm 2573545160
Huyện Đông Hòa Phú Thọ 3, Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa-Phú Yên Quầy Thuốc Tân An 979063469
Huyện Đông Hòa Hòa Xuân, Đông Hòa-Phú Yên Quầy Thuốc Kim Sen 2573562189
Huyện Đông Hòa Hòa Xuân Tây, Đông Hòa-Phú Yên Nhà Thuốc Đông Y Phước Sanh 2573519216
Huyện Tuy An Chí Thạnh, Tuy An-Phú Yên Quầy Thuốc Mỹ Lộc 2572217126
Huyện Tuy An 48 Lê Thành Phương, Chí Thạnh, Tuy An-Phú Yên Quầy Thuốc Tâm Hưng 941362096
Huyện Tuy An 51 Lê Thành Phương, Chí Thạnh, Tuy An-Phú Yên Quầy Thuốc Cẩm Hồng 934729084
Huyện Tuy An Chí Thạnh, Tuy An-Phú Yên Quầy Thuốc Trung Thảo 2573865252
Huyện Tuy An Phú Hạnh, An Ninh Đông, Tuy An-Phú Yên Quầy Thuốc Mỹ Kim 937954369
Huyện Tuy An Phú Tân, Xã An Cư, Tuy An-Phú Yên Quầy Thuốc Toàn Long 915029317
Huyện Tuy An Huyện Tuy An, Phú Yên-Phú Yên Đại Lý Thọ Sang 935865478
Huyện Tuy An Ngân Sơn, Chí Thạnh, Tuy An-Phú Yên Quầy Thuốc Hoàng Nguyên 975790939
Huyện Tuy An Thị Trấn Chí Thạnh  - HuyệnTuy An-Phú Yên Quầy Thuốc Tuyên Hoàng 935267138
Huyện Tuy An Xã An Ninh - Tuy An -Phú Yên Quầy Thốc Ấn Long 909105355
Huyện Đồng Xuân Chợ La Hai, Huyện Đồng Xuân-Phú Yên Quầy Thuốc Huyền Tâm 1255602388
Huyện Đồng Xuân 333 Trần Hưng Đạo, La Hai, Đồng Xuân-Phú Yên Quầy Thuốc Ly Na 983367192
Huyện Đồng Xuân Phước Lộc, Xuân Quang 3, Đồng Xuân-Phú Yên Quầy Thuốc Lê Thanh 2576522745
Huyện Sơn Hòa 175 Trần Phú, Sơn Hòa-Phú Yên Quầy Thuốc Hồng Ngọc 2572215453
Huyện Sơn Hòa Sơn Hội, Huyện Sơn Hòa-Phú Yên Quầy Thuốc Thiên Triều 2573861236
Huyện Sơn Hòa Ngân Điền, Huyện Sơn Hòa-Phú Yên Quầy Thuốc Đào 918106019
Huyện Sơn Hòa Xã Tân Phú, Thôn Suối Bạc, Huyện Sơn Hòa-Phú Yên Quầy Thuốc Bích Hà 918106019
Huyện Sơn Hòa Xã Ngân Điền,Huyện Sơn Hòa-Phú Yên Quầy Thuốc Việt Hồng 977502103
Huyện Sông Hinh Chợ Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh-Phú Yên Đại Lý Hòa Định 2 2573617555
Huyện Sông Hinh Thị Trấn  Hai Riêng, Huyện Sông Hinh-Phú Yên Đại Lý Hồng Thái 2573505890
Huyện Sông Hinh Thị Trấn  Hai Riêng, Huyện Sông Hinh-Phú Yên Đại Lý Thuốc Tây Tiến Dũng 972938561
Huyện Sông Hinh Tân Yên,Ealy, Huyện Sông Hinh-Phú Yên Quầy Thuốc Hoàng Thủy 98672133
Huyện Sông Hinh Tân Uyên, EaLy, Huyện Sông Hinh-Phú Yên Đại Lý  Phương Thanh 2573622143
Huyện Sông Hinh Buôn Trinh, Huyện Sông Hinh-Phú Yên Quầy Thuốc Hoàn Thành 975389660

Nếu không tìm được nhà thuốc gần nhà, bạn có thể đặt mua online hoặc liên hệ trực tiếp để được Trình dược viên giao hàng nhé

Cách 2: Đặt hàng online - Giao hàng, thu tiền tại nhà.

Mua Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VinaGout

giao hàng tại nhà

Bấm để mua
Cách 3 Gọi trực tiếp đến tổng đài (miễn phí cước) 0941 755 225 - 0941 985 225 để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng.
 HỎI ĐÁP CHUYÊN GIA

Yêu cầu đang được gửi đi